Wednesday, December 6, 2023

VISTA 72.5WP – THUỐC TRỪ BỆNH CHO CÂY TRỒNG

Hoạt chất: Tricyclazole…………..37,5% Thiophanate-methyl….35% * Đặc tính: Vista có tác dụng lưu dẫn mạnh, thấm sâu vào mô cây, di chuyển và phân bố đều trong các bộ phận của cây trồng nên ức chế nhanh sự phát triển các nguồn nấm bệnh. Vista được cấu tạo bởi hai họat chất hoạt đông mạnh nên […]

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com