Wednesday, December 6, 2023

VETSEMEX 40EC – THUỐC TRỪ SÂU HIỆU ĐẠI BÀNG ĐỎ ĐẶC TRỊ SÂU CUỐN LÁ, SÂU ĐỤC THÂN, SÂU XANH DA LÁNG, BỌ TRĨ, RỆP, DÒI ĐỤC LÁ CHAI 100ML VIỆT NAM NÔNG NGHIỆP SẠCH

Description THÀNH PHẦN Abamectin 37g/l Imidaclorid 3g/l Butylated hydroxytoluene 100g/l CÔNG DỤNG Đặc trị sâu cuốn lá, sâu đục thân, sâu xanh da láng, sâu đục bẹ, sâu khoang, sâu róm, rầy nâu, bọ trĩ, rệp, dòi đục lá,…       HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  Lúa: Sâu cuốn lá, sâu đục thân, rầy nâu, bọ trĩ, sâu […]

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com