SEDOX 200EC – HIỆU VUA DIỆT NHỆN ĐẶC TRỊ NHỆN KHÁNG THUỐC, UNG TRỨNG NHỆN

Description THÀNH PHẦN Pyridapen …170g/l Actamiprid… 30g/l Phụ gia đặc biệt CÔNG DỤNG Hoạt chất: Pyridaben và Acfamiprid được đăng ký trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam để phòng, trừ nhiều loại nhện hại như: Nhện đỏ, nhện lông nhung hại cây có múi và cây ăn trái, nhận giá hại […]