Wednesday, December 6, 2023

TOTAN 200WP – THUỐC ĐẶC TRỊ KHÔ VẰN TRÊN LÚA

Thành phần: Bronopol 200g/kg Công dụng:  Totan 200wp là thuốc trừ bệnh vi khuẩn có tác dụng tiếp xúc và nội hấp mạnh. Phòng trừ bệnh cháy bìa lá (bạc lá và lúa) và bệnh vàng lá chín sớm hại lúa. Totan 200 WP là thuốc đặc trị vi khuẩn thế hệ mới với hoạt chất […]

TOTAN 200WP – THUỐC ĐẶC TRỊ KHÔ VẰN TRÊN LÚA

Thành phần: Bronopol 200g/kg Công dụng:  Totan 200wp là thuốc trừ bệnh vi khuẩn có tác dụng tiếp xúc và nội hấp mạnh. Phòng trừ bệnh cháy bìa lá (bạc lá và lúa) và bệnh vàng lá chín sớm hại lúa. Totan 200 WP là thuốc đặc trị vi khuẩn thế hệ mới với hoạt chất […]

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com