Saturday, December 2, 2023

XÔ ĐẠM CÁ HỮU CƠ – CHỐNG VÀNG CƠI ĐỢT, LÁ, TRÁI, TRÁI TRÊN LON, MÃ ĐẸP, XANH CÂY, TỐT TRÁI

THÀNH PHẦN: Total Nitrogen (N): 6%, Phosphate (P2O5): 6%, Soluble Potash (K2O): 6% Bổ sung nguồn phụ gia đặc biệt: N:20.000; P2O5: 20.000; K2O: 20.000 + Hữu cơ tổng hợp, Fulvat acidamin, Multivitamin, hơn 17 loại Acid Amin từ thực vật, Cytokynin, Chitosan, Azadirachtin và TE (Dạng EDTA cao cấp) vừa đủ giúp cây phát […]

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com