TOPOGOLD 210WP – ĐẶC TRỊ RẦY LƯNG TRẮNG HẠI CÂY TRỒNG

TOPOGOLD 210WP – Thu ố c đ ặc t rị r ầy & trứ ng rầy 100gr. Trọng lượng: 100gr Thành phần:    Buprofezin:         90gr/kg Imidacloprid:       20gr/kg Isoprocarb:          100gr/kg Phụ gia vừa đủ    1 kg Công dụng: Đặ c trị rầ y và trứ ng rầy Hướng dẫn sử dụng: Đối với: Lúa => 25-30gr/bình 16 lít, […]