TOPNATI 330SC – TẨY SẠCH NẤM BỆNH, ĐẶC TRỊ THÁN THƯ, ĐỐM LÁ, CHÁY LÁ, THỐI TRÁI TC

Description THÀNH PHẦN Azoxystrobin 260g/l + Sulfur 10g/l + Tebuconazole 60g/l: 330 g/l Phụ gia vừa đủ một ít CÔNG DỤNG Tẩy sạch bệnh, đậu trái non, trên cây ăn trái, cây non. Thán thư bông, cháy lá, đốm trái, thối trái, bóng trái đẹp màu  trên cây sầu riêng, xoài, thanh long ,bưởi ,mít ,cà phê ,điều, […]