Saturday, December 2, 2023

SUPER TANK 650WP -TR-Ừ NẤM BỆNH SƯƠNG MAI HẠI CÂY TRỒNG

Hoạt chất: Tricyclazole: 450g/kg Difenoconazole: 100g/kg Hexaconazole: 100g/kg Phụ gia đặc biệt 350g/kg Đặc tính – công dụng: SuperTank 650WP là thuốc trừ bệnh phổ rộng, có tác dụng tiếp xúc và nội hấp. SuperTank 650WP lưu dẫn mạnh, thấm sâu nhanh, hạn chế rửa trôi khi trời mưa. SuperTank 650WP hiệu lực kéo dài, có tác dụng […]

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com