STARMONAS 45WP – THUỐC TRỪ BỆNH THÁN THƯ, THỐI ĐÍT TRÁI, THỐI CUỐNG, PHẤN TRẮNG, SƯƠNG MAI GÓI 250GR CTY NAM BẮC VIỆT NAM NÔNG NGHIỆP SẠCH

Description THÀNH PHẦN Isoprothiolane: 40% w/w Hexaconazole: 5% w/w Phụ gia: 55% CÔNG DỤNG Sản phẩm là thuốc trừ nấm bệnh cây trồng tiên tiến nhất hiện nay, được phối hợp các hoạt chất có phổ tác động nội hấp, lưu dẫn.     Hoạt chất có đặc tính trừ các loại nấm phổ rộng […]