RIDO NEW 72WP – THUỐC TRỪ BỆNH PHẤN TRẮNG, THÁN THƯ, RỈ SẮT, GHẺ LOÉT, THỐI TRÁI, SƯƠNG MAI GÓI 100GR VIỆT NAM NÔNG NGHIỆP SẠCH

Description THÀNH PHẦN Mancozeb…………..640g/kg Metalaxyl……………80g/kg Phụ gia đặc biệt……280g/kg CÔNG DỤNG Thuốc trừ bệnh phổ tác dụng rộng với tác động tiếp xúc nên phòng trị nhiều loại nấm bệnh, ức chế nhanh nguồn bệnh giúp cây khỏe, mượt lá, tăng năng suất và phẩm chất.     Hiệu lực can, ổn định và kéo […]