SOKA 25EC THUỐ C ĐẶC TRỊ SÂU KHOANG HAI CÂY LẠC

Tên hoạt chất : Abamectin 0.2% + Petroleum oil 24.3% Công dụng: Thuốc trừ sâu sinh học thế hệ mới, phổ tác dộng rộng, có hiệu lực phòng trừ cao  và kéo dài đối với nhiều loại sâu hại trên nhiều cây trồng khác nhau, kể cả những loại đã kháng thuốc. Thuốc rất an […]