SIEURAY RỆP S-DIỆT TRỪ BỌ TRĨ HẠI CÂY CÓ MÚI

SIEURAY 280SC báo đốm Châu Phi diệt sạch, diệt nhanh, con gì cũng chết. *Thể tích thực:240ml * Thành phần: Imidacloprid 2% w/w Lambda- cyhalothrin 11% w/w Thiamethoxam 15% w/w * Công dụng: Côn trùng gồm: rệp sáp, sâu đục thân, rầy nâu, rầy xanh, bọ phấn trắng, bọ trĩ, sâu vẽ bu a… Sieuray […]