Saturday, December 2, 2023

SIEU FITOC 150EC – ĐẶC TRỊ NHỆN GIÉ, SÂU CUỐN LÁ, BỌ TRĨ, RẦY, RỆP CHÍCH HÚT CHAI 420ML VIỆT NAM NÔNG NGHIỆP SẠCH

Description THÀNH PHẦN Abamectin: 12 g/l Quinalphos 138 g/l CÔNG DỤNG Sieu Fitoc 150ec có công dụng đặc trị các loại sâu nhai gặm, nhện đỏ, nhện gié, bọ trĩ, rầy, rệp chích hút các loại.     HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Lúa:  – Sâu cuốn lá:  + Sử dụng: 0.9 – 1.2 lít/ ha + Phun khi sâu tuổi […]

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com