Wednesday, December 6, 2023

SÂU VẼ BÙA NAKA – CHẾ PHẨM DIỆT TRỪ SÂU ĐỤC THÂN HẠI CÂY TRỒNG

Tên thương phẩm: Bakari 86EW, 95EW, 275SC, 430WP, 500EC, 512EC Tên hoạt chất: Chlorfluazuron 5g/l (93g/l), (10g/l), (220g/kg), (100g/l), (1g/l) Profenofos 71g/l (1g/l), (1g/l), (10g/kg), (350g/l), (510g/l) Thiamethoxam 10g/l Loại thuốc: Thuốc trừ sâu Nhóm thuốc: Trừ sâu khác   Đặc trị: Lúa – Sâu đục thân Thể tích thực: 450ml HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Cây […]

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com