PROBICOL 200WP – THUỐC TRỪ BỆNH ĐẶC TRỊ NẤM BỆNH VI KHUẨN, THÁN THƯ ỚT, ĐỐM ĐEN XOÀI, ĐỐM LÁ HÀNH

THÀNH PHẦN – Bismerthiazol…….. 190 g/kg – Kasugamycin ………10 g/kg – Special additives … 800 g/kg ĐẶC TÍNH VÀ CÔNG DỤNG Probicol 200WP là thuốc trừ nấm bệnh do vi khuẩn, có tác động nội hấp mạnh. Thuốc được dùng phòng trừ các loại bệnh do vi khuẩn gây hại cây trồng như: Bạc lá, […]