PALANO 600WP – ĐẶC TRỊ RẦY NÂU, RẦY XANH, RẦY CHỔNG CÁNH VỚI LƯU DẪN MẠNH, HẠ GỤC NHANH A3

Description     THÀNH PHẦN Nitenpyram 400g/kg Pymetrozine 200g/kg CÔNG DỤNG Palano 600WP phòng trừ rầy nâu bù lạch. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  Liều lượng: 200-300 g/ha Cách dùng: 0.2-0.3 kg/ha. Lượng nước phun 400-500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2 Thời gian cách ly :7ngày (Khoảng thời gian tính bằng ngày từ lần […]