OVER AMIS 300SC – THUỐC TRỪ NẤM BỆNH CHO CÂY TRỒNG

THÀNH PHẦN Hoạt chất: Azoxytrobin 300g/lít Phụ gia: 700g/lít PHÒNG TR_Ị – Cây lúa: Phòng tr_ị bệnh đạo ôn, khô vằn, vàng lá và lem lép hạt. – Cây hoa hồng: Phòng tr_ị bệnh thán thư, đốm đen, phấn trắng, rỉ sắt, đốm hồng. – Cây hoa cúc: Tr_ị bệnh đốm vàng, đốm đen, phấn trắng. – […]