NISSORUN 5EC VÀ AMECTINAIC 36EC – ĐẶC TRỊ CÁC LOẠI SÂU NHỆN ĐỎ GÂY HẠI CHO CÂY

Bộ đôi siêu phẩm Nissorun & Amectinaic – Diệt sạch sâu, nhện đã kháng thuốc – Abamectin & Hexythiazox Thành phần : Amectinaic: Hoạt chất Abamectin…36/l Nissorun: Hoạt chất Hexythiazox…50g/l Công dụng  : – Nissorun là thuốc chuyên trừ nhện thuộc thế hệ mới, đặc trừ các loại nhện gây hại cây trồng như: nhện […]