RORAI 103WP – ĐẶC TRỊ BỆNH VÀNG LÁ, BẠC LÁ, THỐI NHŨN, HÉO XANH, THỐI QUẢ, ĐỐM QUẢ

Thành phần: Streptomycin sulfate 50g/kg Ningnanmycin 43g/kg Polyoxin B 10g/kg Đặc trị: Bệnh do nấm và vi khuẩn gây hại Công dụng: Hỗn hợp 3 hoạt chất Streptomycin sulfate, Ningnanmycin và Polyoxin B là thuốc trừ bệnh sinh học có tác động nội hấp mạnh, phát huy hiệu quả nhanh và kéo dài. Đặc trị […]