KINAGOLD 23EC – THUỐC TRỪ SÂU ĐỤC THÂN, SÂU ĐỤC QUẢ, SÂU XANH, RỆP SÁP, NHỆN GIÉ CHAI 450ML

Description THÀNH PHẦN Quinalphos ……..200g/l Cypermethrin……30g/l Phụ gia …………….770g/l CÔNG DỤNG KINAGOLD 23EC là thuốc trừ sâu phổ rộng, có tác dụng tiếp xúc và vị độc. Thuốc được sử dụng để diệt trừ nhện gié, sâu cuốn lá, sâu đục thân hại lúa; sâu xanh hại thuốc lá; rệp sáp hại cà phê; sâu đục quả hại đậu […]