Nativo 750WG – ĐẶC TRỊ ĐỐM LÁ HẠI CÂY TRỒNG

Hoạt chất: Trifloxystrobin 250g/kg; Tebuconazole 500g/kg Công dụng: – Thuốc trừ bệnh thế hệ mới nhất. – Nội hấp, lưu dẫn, trừ nhiều loại bệnh xuất hiện cùng lúc. – Đặc trị thán thư, hiệu quả cao trên các bệnh đốm lá, phấn trắng, rỉ sắt. – Giúp rau trái sáng đẹp, đậu và hồ tiêu […]