Wednesday, December 6, 2023

ROVERUSA 600EC – THUỐC TRỪ SÂU HIỆU IGM VUA RẦY RỆP ĐẶC TRỊ RỆP SÁP, BỌ XÍT MUỖI, MỌT ĐỤC CÀNH, SÂU ĐỤC THÂN, SÂU ĐỤC QUẢ, SÂU VẼ BÙA, NHỆN ĐỎ CTY THƯƠNG MẠI IGM – VIỆT NAM NÔNG NGHIỆP SẠCH

THÀNH PHẦN Fenobucarb: 500g/l Buprofezin: 100g/l Phụ gia đặc biệt: 400g/l CÔNG DỤNG Thuốc trừ sâu thế hệ mới có tác dụng phòng trừ tiêu diệt triệt để rầy nâu hại lúa. Đặc biệt các loại rầy đã kháng thuốc , trứng rầy, rầy cám, rầy trưởng thành.  Đặc trị: Rệp sáp, bọ xít muỗi, mọt đục cành, sâu […]

TP-PENTIN 15EC – THUỐC TRỪ SÂU VUA RỆP SÁP, MỌT ĐỤC CÀNH, SÂU ĐỤC THÂN CHAI 450ML VIỆT NAM NÔNG NGHIỆP SẠCH

THÀNH PHẦN Cypermethrin……2.6% Fenitrothion……..10.5% Fenvalerate………..1.9% Additives……………85% CÔNG DỤNG TP-Pentin 15EC chứa Cypermethrin 2.6% + Fenitrothion 10.5% + Fenvalerate 1.9% có công dụng trong việc phòng, điều trị các loại sâu bệnh hoặc các vấn đề cây trồng trong Nông nghiệp. TP – PENTIN 15EC là thuốc trừ sâu có tác dụng vị độc, tiếp xúc, xông […]

GOLDAN 750WP – THUỐC TRỪ SÂU ĐỤC THÂN, MỌT ĐỤC CÀNH, RỆP SÁP, BỌ TRĨ, BỌ XÍT MUỖI, RẦY MỀM, RẦY XANH, RẦY NÂU GÓI 200GR VIỆT NAM NÔNG NGHIỆP SẠCH

THÀNH PHẦN Acetamiprid 50g/kg Thiosultap Sodium 700g/kg Phụ gia vừa đủ 1kg CÔNG DỤNG GOLDAN 750WP là sản phẩm được kết hợp hoàn hảo bởi hai thành phần hoạt chất. Thiosultap – sodium có tác dụng tiếp xúc và vị độc đặc trị sâu miệng nhai, Acetamiprid có tác dụng nội hấp và lưu dẫn […]

ANBOOM 48EC – THUỐC TRỪ SÂU CUỐN LÁ, BỌ PHẤN TRẮNG, RỆP SÁP, MỌT ĐỤC CÀNH, SÂU ĐỤC NGỌN, SÂU ĐỤC QUẢ CHAI 480ML VIỆT NAM NÔNG NGHIỆP SẠCH

THÀNH PHẦN Chlopyriphos Ethyl………480g/lít. Phụ gia và dung môi vừa đủ 1 lít. CÔNG DỤNG ANBOOM 48EC là thuốc trừ sâu phổ rộng, có tác dụng tiếp xúc, vị độc, xông hơi. Trừ sâu cuốn lá. Bọ phấn trắng hại lúa. Rệp sáp hại tiêu.     Mọt đục cành hại cà phê. Sâu đục ngọn hại điều. Sâu đục […]

THIPRO 550EC – THUỐC TRỪ SÂU ĐỤC QUẢ, ĐỤC CUỐNG, RỆP SÁP, RẦY XANH, MỌT ĐỤC CÀNH, SÙNG, BỌ TRĨ CHAI 450ML CÔNG TY ABU VIỆT NAM NÔNG NGHIỆP SẠCH

Description THÀNH PHẨN Profenofos 450g/l Thiamethoxam 100g/l Phụ gia 450g/l CÔNG DỤNG Hoạt chất Profenofos và Thiamethoxam, được đăng ký nhiều tên thương mại khác nhau tại Việt Nam để diệt trừ các loại sâu hại như: rệp sáp, mọt đục cành, sâu đục quả, nhện đỏ, kiến, rệp vây xanh, rệp muội đen trên cà phê, tiêu, điều; Sùng […]

THIACYFOS 600EC – THUỐC ĐẶC TRỊ MUỖI HÀNH, TUYẾN TRÙNG, MỌT ĐỤC CÀNH

HOẠT CHẤT: Chlorbyrifos Ethyl………………….500g/l Alpha-Cypermethrin………………..50g/l Imidacloprid………………………..50g/l CÔNG DỤNG: Đặc trị Sâu đục thân, Muỗi hành, rệp sáp, tuyến trùng, mọt đục cành, rầy xanh, bọ trĩ, rầy mềm, sâu đục quả hại cà phê, bọ hà, sâu ăn lá hại khoai lang, sâu vẽ bùa hại trên cây có múi và trên nhiều loại cây […]

TIK WEP 247EC – VUA SÙNG HÀ 750EC ĐẶC TRỊ SÙNG BỌ HÀ, TUYẾN TRÙNG, RỆP SÁP, MỌT ĐỤC CÀNH, NHỆN ĐỎ

THÀNH PHẦN Profenofos: 100g/l Thiamethoxam: 147g/l Emulsifer: 503g/l CÔNG DỤNG Đặc trị: Sùng bọ hà khoai lang Tuyến trùng hại rễ hồ tiêu, (rầy nâu) Rệp sáp, rệp đen, mọt đục cành, đục quả, kiến. Nhện đỏ, sâu đục quả, sâu vẽ bùa trên cây ăn trái. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNGPha 16 – 20ml/bình 16 lít nước. – […]

TP-PENTIN 15EC – VUA RỆP SÁP, MỌT ĐỤC CÀNH, SÂU ĐỤC THÂN

THÀNH PHẦN Cypermethrin……2.6% Fenitrothion……..10.5% Fenvalerate………..1.9% Additives……………85% CÔNG DỤNG TP-Pentin 15EC chúa Cypermethrin 2.6% + Fenitrothion 10.5% + Fenvalerate 1.9% có công dụng trong việc phòng, điều trị các loại sâu bệnh hoặc các vấn đề cây trồng trong Nông nghiệp. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Lúa: Sâu đục thân: 1.2 lít/ha. Phun thuốc sau khi bướm rộ […]

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com