Saturday, December 2, 2023

MEKONG VIL 5SC – HIỆU VILTIM USA SÁT KHUẨN TÍM, SẠCH BỆNH, XANH CÂY

Description THÀNH PHẦN Hexaconazole …………. 50g/l Phụ gia đặc biệt……….. vừa đủ. CÔNG DỤNG Sản phẩm này là thuốc trừ nấm bệnh cao cấp được phối hợp hoàn hảo với các phụ gia đặc biệt và tiên tiến nhất hiện nay thuốc có phổ tác động rộng, nội hấp và lưu dẫn mạnh, nhờ có các […]

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com