Saturday, December 2, 2023

INTEREST 667.5WP – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH THÁN THƯ VÀ SƯƠNG MAI CHO CÂY DƯA HẤU

Thành phần: Iprovalicab 55g/kg Propineb 612.5g/kg Công dụng: INTEREST 667.5WP là một loại thuốc trừ nấm hiện đại có chứa hai thành phần hoạt chất Iprovalicarb và Propineb. Nó kiểm soát hầu hết các loài nấm từ lớp Oomcytes (ví dụ: Plasmospora viticola, Phytophthora spp., Pseudoperonospora spp., Peronospora spp.) Có khả năng tương thích thực vật cao. INTEREST 667.5WP  chuyên […]

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com