Wednesday, December 6, 2023

INTEREST 667.5WP – THUỐC ĐẶC TR_Ị BỆNH SƯƠNG MAI HẠI CÂY TRỒNG

Thành phần: Iprovalicab 55g/kg Propineb 612.5g/kg Hướng dẫn sử dụng và liều lượng phun thuốc: Công dụng: INTEREST 667.5WP là một loại thuốc trừ nấm hiện đại có chứa hai thành phần hoạt chất Iprovalicarb và Propineb. Nó kiểm soát hầu hết các loài nấm từ lớp Oomcytes (ví dụ: Plasmospora viticola, Phytophthora spp., Pseudoperonospora spp., Peronospora spp.) Có […]

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com