Wednesday, December 6, 2023

HUGO 95SP – THUỐC ĐẶC TRỊ BỌ TRĨ HẠI CÂY TRỒNG

Tên hoạt chất: Acetamiprid + Cartap Hàm lượng: Chế phẩm 95SP ở dạng bột hòa tan (Soluble Powder) chứa 30 g Acetamiprid + 920 g Cartap trong 1kg thành phẩm. Nhà sản xuất: Dragon Agro Co., Ltd Tính chất: thuốc trừ sâu hỗn hợp. Nhóm độc II, LD50 qua miệng 650 mg/kg, LD50 qua da > 2000 mg/kg, LC50 qua đường […]

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com