Saturday, December 2, 2023

HOẠT CHẤT TRICYCLAZOLE LÀ GÌ?

Tricyclazole (công thức hóa học C9H7N3S) 97%: 743g. Hoạt chất có yếu tố S tham gia liên kết vòng 5 cạnh, vòng triazin liên kết liên hợp với vòng Benzen, tạo nên những tính năng riêng biệt. Tricyclazole hấp thụ mạnh qua rễ và lá, nó như một loại phân bón lá, nó có khả năng […]

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com