Wednesday, December 6, 2023

HOẠT CHẤT THIOPHANATE METHYL LÀ GÌ?

Thiophanate Methyl (công thức hóa học C12H4N4O4S2) 95%: 31,7g. Cấu trúc phân tử có sự liên hợp giữa nhóm carbamat, nguyên tử nito liên kết 3 với nhóm C=S và vòng Benzen, tạo nên những tính chất riêng có của Thiophanate Methyl. Thiophanate có khả năng chữa trị các bệnh đốm mắt cua, phấn trắng, vảy […]

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com