Wednesday, December 6, 2023

HOẠT CHẤT METALAXYL LÀ GÌ VÀ CÁCH SỬ DỤNG

Metalaxyl là hoạt chất trừ nấm thuộc nhóm Alanine, đặc biệt hiệu quả với nhóm nấm Oomycetes mà hai đại diện điển hình của nó làPhytophthora và Pythium gây nên các bệnh nghiêm trọng trên cây trồng. Metalaxyl được đăng ký lần đầu tiên để phòng trừ dịch hại tại Mỹ năm 1979, hiện nay tại Mỹ đã có 81 sản phẩm hoạt […]

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com