Wednesday, December 6, 2023

FORTAZEB 72WP – THUỐC TRỪ BỆNH SƯƠNG MAI, LOÉT SỌC MẶT CẠO, THÁN THƯ, VÀNG LÁ THỐI RỄ, ĐỐM LÁ, HÉO XANH GÓI 1KG VIỆT NAM NÔNG NGHIỆP SẠCH

          THÀNH PHẦN Mancozeb 64% w/w  Metalaxyl 8% w/w   CÔNG DỤNG – Fortazeb 72WP là thuốc trừ nấm bệnh phổ rộng, tác dụng tiếp xúc, nội hấp, có tính bám dính và ít bị rửa trôi           – Fortazeb 72 WP là hỗn hợp mới của […]

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com