HAIHAMEC 3.6EC – THUỐC SÂU SINH HỌC CHO CÂY TRỒNG

Thành phần: Abamectin………..3.6% w/w Phụ gia: Neem oil, Xylen,……….vừa đủ 1 lít HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: HAIHAMEC 3.6EC là thuốc trừ sâu sinh học thế hệ mới có hiệu lực phòng trừ sâu cuốn lá, rầy nâu, bọ trĩ hại lúa. HAIHAMEC 3.6EC có tác động tiếp xúc, vị độc, thấm sâu nhanh vào mô nên cây ít bị […]

HAIHAMEC 3.6EC – THUỐC SÂU SINH HỌC CHO CÂY TRỒNG

Thành phần: Abamectin………..3.6% w/w Phụ gia: Neem oil, Xylen,……….vừa đủ 1 lít HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: HAIHAMEC 3.6EC là thuốc trừ sâu sinh học thế hệ mới có hiệu lực phòng trừ sâu cuốn lá, rầy nâu, bọ trĩ hại lúa. HAIHAMEC 3.6EC có tác động tiếp xúc, vị độc, thấm sâu nhanh vào mô nên cây ít bị […]