Wednesday, December 6, 2023

THIPRO 550EC – THUỐC TRỪ SÂU ĐỤC QUẢ, ĐỤC CUỐNG, RỆP SÁP, RẦY XANH, MỌT ĐỤC CÀNH, SÙNG, BỌ TRĨ CHAI 450ML CÔNG TY ABU VIỆT NAM NÔNG NGHIỆP SẠCH

Description THÀNH PHẨN Profenofos 450g/l Thiamethoxam 100g/l Phụ gia 450g/l CÔNG DỤNG Hoạt chất Profenofos và Thiamethoxam, được đăng ký nhiều tên thương mại khác nhau tại Việt Nam để diệt trừ các loại sâu hại như: rệp sáp, mọt đục cành, sâu đục quả, nhện đỏ, kiến, rệp vây xanh, rệp muội đen trên cà phê, tiêu, điều; Sùng […]

ABAGENT 500WP – HIỆU VUA ĐỤC QUẢ ĐỤC CUỐNG ĐẶC TRỊ SÂU ĐỤC THÂN, ĐỤC CUỐNG, ĐỤC QUẢ, BỌ TRĨ, RẦY XANH

THÀNH PHẦN :  Cartap Hydrochloride: 470g/ kg Imidacloprid: 30g/ kg Phụ gia đặc biệt vừa đủ CÔNG DỤNG :  Abagent 500WP được kết hợp từ hai hoạt chất tiên tiến nhất hiện nay. Tạo nên một dòng thuốc trừ sâu có phổ rộng hiệu quả cao và hiệu lực kéo dài.  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG […]

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com