LERVIL 100SC HIỆU APN VILL 10 ZN DRONE – THUỐC TRỪ BỆNH RỈ SẮT, THÁN THƯ, NẤM HỒNG, PHẤN TRẮNG, SƯƠNG MAI, ĐỐM ĐEN, GHẺ SẸO CHAI 1 LÍT CTY AN PHÁT NÔNG VIỆT NAM NÔNG NGHIỆP SẠCH

THÀNH PHẦN Hexaconazole…………….100g/lít Additives……………………900g/lít CÔNG DỤNG Phòng trừ các bệnh như khô vằn, lem lép hạt trên lúa Rỉ sắt, thán thư, nấm hồng hại cà phê Thán thư trên điều, phấn trắng, sương mai hại nho, xoài, nhãn Thối nhũn đốm vòng bắp cải, rau màu Đốm lá hại lạc, phấn trắng, đốm đen, rỉ sắt hại hoa […]