Wednesday, December 6, 2023

CẶP “CU – CỌP” – CUSTODIA 320SC + SUPER MASTERCOP 21SL SẠCH BỆNH, DƯỠNG ĐÒNG TRỪ BỆNH KHÔ VẰN, ĐẠO ÔN, CHÁY BÌA LÁ, THỐI BẸ VI KHUẨN VIỆT NAM NÔNG NGHIỆP SẠCH

Kiểm soát tối ưu bệnh Khô vằn, Đạo ôn, Cháy bìa lá, Thối bẹ vi khuẩn…giữ ruộng lúa sạch bệnh, đòng to, cứng lá, tăng tỉ lệ hạt chắc trên bông 𝐂𝐔𝐒𝐓𝐎𝐃𝐈𝐀 ® 𝟑𝟐𝟎𝐒𝐂 với cơ chế tác động kép mạnh mẽ giúp quản lý tối ưu nhiều giai đoạn phát triển của nấm bệnh. 𝐒𝐔𝐏𝐄𝐑 […]

CUSTODIA 320SC – ĐẶC TRỊ BỆNH KHÔ VẰN, ĐẠO ÔN, THÁN THƯ HỒ TIÊU A0

Description THÀNH PHẦN Azoxystrobin 120g/l + Tebuconazole 200g/L CÔNG DỤNG CUSTODIA®️ 320SC với 2 hoạt chất tiên tiến có cơ chế tác động kép mạnh mẽ CUSTODIA®️ 320SC có phổ tác động rộng, kiểm soát hiệu quả bệnh hại, hiệu lực kéo dài, giúp cây khỏe mạnh. Là giải pháp phòng trị khô vằn và đạo ôn trên lúa, thán thư trên hồ tiêu hiệu […]

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com