AMET SUPER 80WP – THUỐC TRỪ CỎ CHỌN LỌC TRỪ CỎ LÁ RỘNG, LÁ HẸP, TRỪ CỎ CHO MÍA, CHO NGÔ GÓI 1KG VIỆT NAM NÔNG NGHIỆP SẠCH

Description   THÀNH PHẦN Ametryn 800g/kg Phụ gia vừa đủ 1kg CÔNG DỤNG Amet Super là thuốc trừ cỏ chọn lọc có tác dụng phổ rộng, trừ phần lớn các loại cỏ lá rộng, lá hẹp quan trọng cho cây trồng cạn.     HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Ngô : Cỏ : 4.0-6.0 kg/ha . Phun […]