CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH VÂN NÂU LÁ LÚA

Tên khoa học: Microdochium oryzae Samuels 1. Triệu chứng bệnh – Bệnh hại chủ yếu trên các lá già, các lá có chóp lá chạm mặt ruộng nước. Vết bệnh tạo thành nhiều đường vân vòng cung nối tiếp nhau loen rộng ra, bắt đầu từ chóp lá loen rộng vào giữa phiến lá hoặc […]