CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH SƯƠNG MAI TRÊN CÂY TRỒNG

BỆNH SƯƠNG MAI – DOWNY MILDEW = BỆNH ĐỐM PHẤN = BỆNH PHẤN VÀNG ≠ BỆNH MỐC SƯƠNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH: Do nấm Peronospora, Pseudoperonospora, Plasmopara gây ra. + Nấm Peronospora thường gây hại trên cây họ đậu. + Nấm Pseudoperonospora thường gây hại trên cây họ bầu bí, cây hublông. + Nấm Plasmopara […]