Saturday, December 2, 2023

BRIGHTSTAR 25SC – THUỐC ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG

Paclobutrazol ……. 250 g/l. Phụ gia …….. vừa đủ 1 lít. TÍNH NĂNG TÁC DỤNG BrightStar 25SC với hoạt chất Paclobutrazol là chất điều hòa sinh trưởng cây trồng. Thuốc được hấp thu qua rễ, thân và lá. BrightStar 25SC tăng khả năng đẻ nhánh, thân rạ ngắn lại, cây lúa cứng cáp chống đổ ngã, […]

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com