Wednesday, December 6, 2023

HELLO ONE 370SC – HIỆU SƯ TỬ LỬA ĐẶC TRỪ BỌ TRĨ, RẦY NÂU, RẦY XANH, RẦY PHẤN TRẮNG, RỆP SÁP, BỌ NHẢY CHAI 200ML VIỆT NAM NÔNG NGHIỆP SẠCH

Description THÀNH PHẦN Thiamethoxam 350g/l Buprofezin 10g/l Fenobucarb 10g/l Phụ gia vừa đủ 1 lít CÔNG DỤNG         HELLO ONE 370SC chứa 3 hoạt chất ( Thiamethoxam, Buprofezin, Fenobucarb) đặc trị nhóm chích hút như các loại rầy hại lúa; rầy mềm, rệp dính, rệp sáp, rầy bông xoài, rầy chổng cánh, bọ trĩ, bọ […]

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com