BỘ 3 DIỆT MỌT ĐỤC CÀNH SẦU RIÊNG – CÓC THẦN – THẦN CÔNG – THẤM SÂU 30 GIÂY CÔNG TY AN PHÁT NÔNG – VIỆT NAM NÔNG NGHIỆP SẠCH

BỘ 3 DIỆT MỌT ĐỤC CÀNH SẦU RIÊNG – CÓC THẦN – THẦN CÔNG – THẤM SÂU 30 GIÂY CÔNG DỤNG + Mọt chui ra khỏi vết đục và chết sau 30 giây xử lý. + Tiện lợi nhẹ công, không cần cạo vỏ + Giải pháp an toàn, không gây ảnh hưởng đến cây, […]