BỆNH THỐI ĐỎ (BỆNH RƯỢU) TRÊN CÂY MÍA

Tên khoa học: Collectotrichum falcatum Went. Bệnh thường gặp ở hầu hết các giống mía của ta. Tác nhân gây bệnh là nấm Collectotrichum falcatum Went. hoặc Physalospora tucumanesis Peg. Bệnh có thể xâm nhập qua lá, qua thân và qua rễ từ các vết thương ở những bộ phận này. Triệu chứng bệnh thối đỏ, bệnh rượu […]