Saturday, December 2, 2023

ARATAT 350WP – CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG HIỆU BA CON RẦY ĐẶC TRỊ MUỖI GÂY HẠI

THÀNH PHẦN :  Tetramethrin……75g/kg Lambda-cyhalothrin……25g/kg Thiamethoxam……250g/kg Phụ gia vừa đủ……1kg CÔNG DỤNG :  ARATAT 350WP chứa 3 hoạt chất Tetramethrin, Lambda-Cyhalothrin, Thiamethoxam. Với 4 cơ chế tác động: Tiếp xúc – vị độc – nội hấp – xông hơi. Hiệu quả tiêu diệt nhanh – triệt để và hiệu lực kéo dài HƯỚNG DẪN SỬ […]

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com