AMTIVO 750 WG – ĐẶC TRỊ ĐẠO ÔN, LEM LÉP HẠT, VÀNG LÁ CHÍN SỚM

THÀNH PHẦN: Tebuconazole …. 500g/kg Trifloxystrobin …. 250g/kg Phụ gia ………….. 250g/kg ĐẶC TÍNH & CÔNG DỤNG: Là thuốc trừ bệnh phổ rộng công nghệ mới, nội hấp, lưu dẫn, trừ được nhiều loại bệnh xuất hiện cùng một lúc, ức chế quá trình sinh tổng hợp của các tế bào nấm bệnh. Thuốc đăng […]