AMAREP 500EC – THUỐC DIỆT BỌ HÀ, SÂU ĐỤC QUẢ, BỌ XÍT MUỖI, RẦY XANH GÂY HẠI

THÀNH PHẦN: Phoxim ……………. 45% w/w Thiamethoxam … 2.5% w/w Imidacloprid ……..2.5% w/w ĐẶC TÍNH & CÔNG DỤNG: Đặc trị: sâu đục thân, muỗi hành, rệp sáp, tuyến trùng, mọt đục cành, sâu đục quả hại cà phê, bọ hà, sâu ăn lá hại khoai lang, sâu vẽ bùa, bọ trĩ, bọ xít muỗi, rầy […]