ALFAMITE 15EC – THUỐC ĐẶC TRỊ NHỆN ĐỎ HẠI CÂY CHÈ

Hướng dẫn sử dụng Tên thương mại ALFAMITE 15ECThuốc trừ sâu Hoạt chất Pyridaben 150g/l Qui cách 500ml Công dụng Đặc trị nhện đỏ, nhện gié, nhện long nhung cho hiệu quả cao trên các loại cây trồng Hướng dẫn sử dụng Liều lượng Cây trồng Nhện hại Liều lượng Chè Nhện đỏ Phun 0,7-0,9L/ha […]

ALFAMITE 15EC – THUỐC ĐẶC TRỊ NHỆN ĐỎ HẠI CÂY CHÈ

Hướng dẫn sử dụng Tên thương mại ALFAMITE 15ECThuốc trừ sâu Hoạt chất Pyridaben 150g/l Qui cách 500ml Công dụng Đặc trị nhện đỏ, nhện gié, nhện long nhung cho hiệu quả cao trên các loại cây trồng Hướng dẫn sử dụng Liều lượng Cây trồng Nhện hại Liều lượng Chè Nhện đỏ Phun 0,7-0,9L/ha […]

ALFAMITE 15EC – THUỐC ĐẶC TRỊ NHỆN ĐỎ HẠI CÂY CHÈ

Hướng dẫn sử dụng Tên thương mại ALFAMITE 15ECThuốc trừ sâu Hoạt chất Pyridaben 150g/l Qui cách 500ml Công dụng Đặc trị nhện đỏ, nhện gié, nhện long nhung cho hiệu quả cao trên các loại cây trồng Hướng dẫn sử dụng Liều lượng Cây trồng Nhện hại Liều lượng Chè Nhện đỏ Phun 0,7-0,9L/ha […]