BOXING 99,99EW – THUỐC TRỪ SÂU HIỆU THẦN CÔNG ĐẶC TRỊ SÂU ĐỤC THÂN, MUỖI HÀNH, BỌ TRĨ, RỆP SÁP, RUỒI VÀNG CHAI 480ML CTY AN PHÁT NÔNG VIỆT NAM NÔNG NGHIỆP SẠCH

THÀNH PHẦN Lamda – cyhalothrin …………… 50 g/l Phoxim ………………………… 19,99 g/l Profenofos …… ………………….. 30 g/l CÔNG DỤNG Diệt trừ các loại sâu, rầy, rệp trên lúa, rau màu, cây ăn trái: sâu đục thân, muỗi hành, rầy phấn trắng, bọ xít hôi, bọ nhảy, bọ trĩ, rầy xanh, rệp sáp, ruồi vàng, sâu lông… Hiệu quả ngay sau […]