100ML HELP 400SC – THUỐC TRỪ BỆNH CHO CÂY TRỒNG

Thành phần: Azoxystrobin……………………….250 g/lít Difenoconazole……………………150 g/lít Đặc điểm và công dụng: Tác động cộng hưởng hoàn hảo của 2 hoạt chất trừ bệnh tiên tiến giúp phòng ngừa nhiều bệnh quan trọng. Đặc trị Lem lép hạt trên lúa. Có cơ chế phòng trừ “đa tác động” giúp ngăn chặn nấm bệnh xâm nhiễm, truy […]