1000GR FORLIET 80WP –DIỆT SẠCH BỆNH PHẤN TRẮNG TRÊN CÂY TRỒNG

Thành phần: Fosetyl-Aluminium…………..…….80% (w/w) Phụ gia…………………………………20% (w/w) ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM  Forliet 80WP là thuốc trừ nấm bệnh có tính nội hấp. Thuốc được lưu dẫn từ thân lá xuống rễ và ngược lại. Do đó thuốc phòng và trị được bệnh chết nhanh trên tiêu; loét sọc mặt cạo trên cao su; sương mai […]

1000GR FORLIET 80WP –DIỆT SẠCH BỆNH PHẤN TRẮNG TRÊN CÂY TRỒNG

Thành phần: Fosetyl-Aluminium…………..…….80% (w/w) Phụ gia…………………………………20% (w/w) ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM  Forliet 80WP là thuốc trừ nấm bệnh có tính nội hấp. Thuốc được lưu dẫn từ thân lá xuống rễ và ngược lại. Do đó thuốc phòng và trị được bệnh chết nhanh trên tiêu; loét sọc mặt cạo trên cao su; sương mai […]