https://www.youtube.com/channel/TriBenhChoCayTrong

SẢN PHẨM MỚI

Home / Cây Ăn Quả / CÁCH XỬ LÝ KHI CÂY MÍT BỊ XOĂN LÁ DO CÔN TRÙNG CHÍCH HÚT

CÁCH XỬ LÝ KHI CÂY MÍT BỊ XOĂN LÁ DO CÔN TRÙNG CHÍCH HÚT

Một số thuốc được khuyến cáo sử dụng để diệt côn trùng chích hút như: Thiamax 25wg (hoạt chất Thiamethoxam ), Osin 20wp (hoạt chất dinotefuran), Cheer 20wp (hoạt chất dinotefuran), Actimax 50wg (hoạt chất Emamectin benzoate), Brightin 1.8ec (hoạt chất Abamectin), Vineem 1500ec (hoạt chất Azadirachtin).

https://www.youtube.com/watch?v=QR-7XbRbyiE&feature=youtu.be

Tư vấn kĩ thuật: 0933.067.033

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *