BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ BỆNH KHÔ VẰN GÂY HẠI TRÊN CÂY LÚA HIỆU QUẢ NHẤT

Bệnh khô vằn còn được gọi là bệnh đốm vằn là một loại bệnh quan trọng trên cây lúa vì bệnh thường xảy ra và gây thiệt hại khá nặng đến năng suất lúa. Trong những trường hợp nhiễm nặng mức thất thu năng suất có thể lên đến 20 – 30%. Vì vậy việc […]